„Zdrowe ciało – zdrowa głowa”

Ruszają zapisy na wyjazdy na pływalnię krytą Chrobry Głogów. Udział jest bezpłatny dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Wschowa, którzy do dnia 28.12.2021 r. do godz. 20:00 wyślą wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na adres e-mail: bis2014@wp.pl

 
 
Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w wyjeździe tylko wraz z opiekunem prawnym/rodzicem, młodzież w wieku od 14 do 18 lat po złożeniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego, wyjazdy skierowane są również do osób dorosłych.
Projekt ma na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz ochronę zdrowia. Pragniemy dać możliwość mieszkańcom Gminy Wschowa aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez wyjazdy na pływalnię krytą do Głogowa.
Wyjazdy dla różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorośli, seniorzy na podstawie otwartego naboru. Wyjazdy będą organizowane cyklicznie dwa razy w miesiącu w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022, łącznie zorganizujemy 6 wyjazdów.
Planujemy również przeprowadzić 8 spotkań z psychologami, terapeutami na temat bardzo pogłębiający się w ostatnim czasie: cyberprzemocy, hejtu wśród dzieci i młodzieży, a nawet i dorosłych, uzależnienia od Internetu, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, profilaktyka na rzecz osób starszych, zły dotyk oraz spotkanie warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcja z elementami warsztatu pracy. Już niebawem podamy pełen harmonogram prelekcji.
Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 17 000 zł z Fundacji PZU POMOC TO MOC
Karty zgłoszeń do pobrania w zakładce:http://stowarzyszeniebis.org.pl/druki/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *