Zapisy na kolejny wyjazd na pływalnię Chrobry w Głogowie.

Stowarzyszenie Muzyczne „Bis” przyjmuje zapisy na kolejny wyjazd na Pływalnię CHROBRY do Głogowa, w ramach zadania „Zdrowe ciało – zdrowa głowa”.

Stowarzyszenie Muzyczne Bis wystartowało z zapisami na bezpłatny wyjazd na pływalnię krytą Chrobry Głogów. Aby wyrazić chęc uczestnictwa należy wypełnić kartę zgłoszeniową. W sumie zorganizowanych zostanie 6 wyjazdów.

Udział jest bezpłatny dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Wschowa, którzy do dnia 19.01.2022r do godz. 20:00 wyślą wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na adres e-mail: bis2014@wp.pl

TERMIN wyjazdu 22.01.2022 – WYŚLIJ KARTĘ ZGŁOSZENIA i JEDŹ Z NAMI NA BASEN

Jeśli masz problem z pobraniem karty zgłoszenia w formie zdjęcia napisz wiadomość prywatną wyślemy załączniki

Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w wyjeździe tylko wraz z opiekunem prawnym/rodzicem, młodzież w wieku od 14 do 18 lat po złożeniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego, wyjazdy skierowane są również do osób dorosłych.

Projekt ma na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz ochronę zdrowia. Pragniemy dać możliwość mieszkańcom Gminy Wschowa aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez wyjazdy na pływalnię krytą do Głogowa.

Wyjazdy dla różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorośli, seniorzy na podstawie otwartego naboru. Wyjazdy będą organizowane cyklicznie dwa razy w miesiącu w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022, łącznie zorganizujemy 6 wyjazdów.

Planujemy również przeprowadzić 8 spotkań z psychologami, terapeutami na temat bardzo pogłębiający się w ostatnim czasie: cyberprzemocy, hejtu wśród dzieci i młodzieży, a nawet i dorosłych, uzależnienia od Internetu, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, profilaktyka na rzecz osób starszych, zły dotyk oraz spotkanie warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcja z elementami warsztatu pracy. Już niebawem podamy pełen harmonogram prelekcji.

Pomoc to Moc – społeczna odpowiedzialność PZU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *