Projekt „Od grania do nagrania” w ramach Równać Szanse 2021 dobiegł końca.

“ Od grania do nagrania “ – Finał “ Równać szanse “ 2021

Równać Szanse 2021 to Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus . Ideą programu Równać Szanse są lokalne projekty , które dla młodych ludzi z małych miejscowości mają być ekscytującym wyzwaniem i szansą do nawiązywania  współpracy z innymi  , by razem osiągnąć wspólnie obrany  cel, po drodze zdobywając wiedzę , jak radzić sobie z zupełnie nową rolą , nowymi wyzwaniami  oraz , aby  jak wykorzystywać  nowo nawiązane relacje . 

 Celem programu jest  wyrównanie szans młodych ludzi na dobre i efektywne początki w dorosłym życiu .W głównej mierze chodzi o sytuację, w której to młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

W naszej miejscowości , w której mieszka nie więcej  niż 13 tys. osób programem Równać Szanse objęliśmy młodych ludzi od 13 do 19 roku życia . Na terenie naszej miejscowości , naszym priorytetem jest to , aby za sprawą ciekawych projektów, młodzież  mogła  sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie będą mieszkać w przyszłości  – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, ludźmi którzy w pełni świadomie wyznaczają sobie przemyślane , wyznaczone  cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dotyczące ważnych decyzji w dorosłym życiu . 

Naszym pierwszorzędnym założeniem było to , aby ukazać  młodym ludziom, że umiejętności oraz doświadczenia  zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go środowisku . Realizując ten projekt chcieliśmy , aby powoli wchodzące w dorosłość młode pokolenie nabrało umiejętności takich jak :

  • wykorzystywanie tego , co może sprzyjać w dorosłym życiu – chodzi o nowe, inne niż dotąd , spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równocześnie  chodzi również  o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie  mocne i słabe strony ma w posiadaniu konkretny młody człowiek ;  
  • skuteczne , przynoszące rezultaty planowanie – odnosi się to do aktywnego uczestnictwa  młodego człowieka w wyznaczaniu  celów i harmonogramu projektu,  jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia obranych sobie celów;
  • praca zespołowa oraz nawiązywanie nowych relacji , które ułatwią zdobycie zamierzonego celu – umiejętność ta dotyczy sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także umiejętności pracy  w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
  • pogłębianie wiary w siebie , swoje umiejętności – chodzi tu o to , aby młodzi ludzie stale umacniali w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który może liczyć dzięki udziałowi w projekcie. Ważne jest także, by miał  szansę publicznego zaprezentowania własnych działań i ich efektów, oraz szansę udziału w nagłośnieniu projektu. 

Cel programu to młody człowiek przygotowany do startu w ciekawe życie i organizacja lub instytucja lokalna, która zyskuje zaufanie otoczenia. Warto zaznaczyć jednak, iż te cele mają swoje niezwykle pozytywne konsekwencje w lokalnym środowisku , które jest dla nas niemniej ważne, o ile nie najważniejsze. Dzięki udziale w projekcie :

  • młodzi ludzie lepiej radzą sobie w społeczności 
  • środowisko lokalne ożywa , dzięki silnej integracji wokół działań na rzecz młodych ludzi 
  • młodzi ludzie chętnie wykorzystują swoje atuty i posiadają większą świadomość swoich mocnych i słabych stron
  • młodzi ludzie  angażują się w realizację innych działań i projektów 

Projekt “ Od grania do nagrania “

Pomysłodawcą oraz osobą zajmującą się realizacją projektu był Pan Remigiusz Kuropka , dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Centrum Kultury i Rekreacji Wschowa . Osoba , która w realizację tego projektu włożyła  ogrom pracy i pełne zaangażowanie . Uczestnikami projektu byli członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Centrum Kultury i Rekreacji Wschowa , ale nie tylko . W realizacji projektu pomagali również koordynatorzy , którzy współpracowali nie tylko z pomysłodawcą projektu , ale również młodzieżą biorącą udział w projekcie . 

W realizacji projektu chodziło przede wszystkim o to, aby młodzież działała samodzielnie w przestrzeni lokalnej: rozmawiała z nowo poznanymi osobami, współpracując z różnymi instytucjami w celu udostępnienia pomieszczeń na realizację zadania, zakupie potrzebnego sprzętu w postaci :  głośnika i mikrofonu, organizacji spotkań integracyjnych na których omawiane były kolejne etapy prac.

Młodzież w trakcie realizacji  projektu miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz zachowań w różnych sytuacjach. W realizacji części zadań niezbędna była pomoc koordynatorów  np. w rozmowach mających na celu możliwość udostępnienia nam  pomieszczeń, sali, pomocy przy nagłośnienie i oświetleniu itp.  Nowym zadaniem oprócz nagrania utworów była ich obróbka. To na pewno jest największy plus i rezultat pracy. Udział w obróbce utworów była nowym doświadczeniem i nowo nabytą umiejętnością , która pomogła wielu uczestnikom poszerzyć horyzonty .  

 Młodzież w nowych sytuacjach odnajdywała się bardzo dobrze, byli pewni siebie, a co najważniejsze w pełni angażowali się w działania projektowe  Po każdym zadaniu omawialiśmy i analizowaliśmy  działania i cała grupa zawsze jednogłośnie się zgadzała. Wzajemnie się oceniali , z czego wynikało wiele pozytywów  , doradzali sobie, wspólnie rozwiązywali problemy jeśli takie się pojawiały .  Jedynym problemu , które się pojawiły to  tylko takie związane z kwarantanną bądź zachorowaniem któregoś z uczestników , wówczas bardzo szybko   przekazywali sobie zadania i ktoś inny wykonywał działania osoby przebywającej na kwarantannie. Wtedy też spotkania odbywały się w mniejszych gronach. 

Młodzież działa w grupach, każda grupa miała przydzielone zadania, jedni odpowiedzialni byli za sprawy organizacyjne, drudzy pracowali na grafiką, tłumaczeniami, repertuarem, inni ćwiczyli nad niełatwym repertuarem , grali i nagrywali. Najtrudniejszy był pierwszy podział na grupy, ponieważ nie do końca wiedzieli co ich czeka, obawiali się podjąć wyzwanie, ale przy pomocy koordynator i wsparciu osób z którymi współpracowali z czasem się świetnie odnaleźli w swoich rolach. Swoje zadania realizowali z pełnym zaangażowaniem . Młodzież dzięki tym zadaniom pogłębiała swoją wiedzę oraz nabywała nowe umiejętności . 

W ramach realizacji projektu odbyło się 15 godzin warsztatów z obróbki audio i masteringu,  odbyły się 24 spotkania grupy uczestników i koordynatorów  – na pierwszym omówiono zasady, wstępne założenia i pierwsze  działania podczas całego projektu, wspólnie spisaliśmy  kontrakt. Na kolejnych spotkaniach wybrano repertuar do nagrań, omówiono i zaprojektowano  grafikę na plakaty, okładkę płyty CD oraz  etykietę, omawiano finał wydarzenia i przygotowano cały koncert.  Odbyły się 24 godziny prób do nagrań. Nagraliśmy 7 utworów o tematyce świątecznej , dokonaliśmy obróbki audio. Zleciliśmy wykonanie druku okładek i etykiet na płyty w drukarni. 

Po ciężkich miesiącach pracy udało się nam uzyskać zamierzony efekt , wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane . Odbył się  koncert podsumowujący cały projekt, zaprosiliśmy do udziału w koncercie pozostałych członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej CKiR oraz zespół wokalny Arabeska z Leszna. Koncert nosił tytuł “ Muzyczne puzzle FWS vol.1 “ . Koncert był owocem  bardzo ciężkiej i wymagającej skupienia pracy . Był efektem godzin prób , pełnego zaangażowania młodzieży oraz innych współdziałających . Lecz to nie jedyny owoc ciężkiej pracy . Dzięki udziałowi w tym projekcie wydana została płyta która, została nagrana przez uczestników projektów oraz  pozostaje w środowisku lokalnym, kilkadziesiąt egzemplarzy trafiło do mieszkańców. 

Młodzież miała okazję osobiście poznać osoby zarządzające instytucjami kultury oraz lokalnych przedsiębiorców np. właściciela drukarni oraz pracującego tam grafika, który zapoznał młodych ludzi z tajnikami programów graficznych.  Z pewnością  nowym doświadczeniem było dla uczestników to, że musieli ustalić zasady korzystania z pomieszczeń CKiR. Osobiście poznali władze miasta zapraszając na koncert finałowy. Nowym wyzwaniem było również samodzielne poprowadzenie całego koncertu, powitanie zaproszonych gości w trzech językach: polskim, angielskim oraz niemieckim.Koncert był niezapomnianym wydarzeniem , nie tylko dla uczestników projektu , ale także publiczności , otrzymaliśmy ogrom braw oraz krzyczane chórem publiczności słowo “ BIS ! “ .

Czy po zakończeniu projektu w środowisku lokalnym zaszły zmiany ?

Koncert , który był zakończeniem projektu odegrał kluczową rolę . Po koncercie otrzymaliśmy mnóstwo gratulacji . Wydarzenie jakim był koncert , spotkało się z niesamowitą ilością pozytywnych opinii . Płyta okazała się genialnym owocem naszej pracy . Na pewno zwiększyło się zainteresowanie osób uczących się grać na instrumentach, nastąpiła aktywizacja społeczności lokalnej o czym świadczy bardzo duży udział publiczności w koncercie finałowym.

Dziękujemy zw.pl za nagranie:

Tekst: Martyna Sachwech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *