Pomoc To Moc!

Spośród 1400 wniosków 59 zostało dofinansowane przez Fundację PZU w konkursie POMOC TO MOC.Stowarzyszenie Muzyczne „Bis”złożyło wniosek pt. „Zdrowe ciało – zdrowa głowa”i otrzymało dofinansowanie w kwocie 17 000 złotych.

„Zdrowe ciało- zdrowa głowa”
Projekt ma na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz ochronę zdrowia. Pragniemy dać możliwość mieszkańcom Gminy Wschowa aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez wyjazdy na pływalnię krytą do Głogowa. Wyjazdy dla różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorośli, seniorzy na podstawie otwartego naboru. Wyjazdy będą organizowane cyklicznie dwa razy w miesiącu w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022, łącznie zorganizujemy 6 wyjazdów. Pobyt na pływalni krytej 120 min z gimnastyką w wodzie oraz pływaniem rekreacyjnym. Każdorazowo w wyjeździe udział weźmie 50 uczestników, nabór będzie otwarty, ogłoszony na terenie Miasta i Gminy Wschowa. Warunkiem udziału w wyjeździe będzie złożenie karty uczestnika
z oświadczeniem o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach na pływalni. Łącznie w zajęciach weźmie udział 300 osób.
Planujemy również przeprowadzić 8 spotkań z psychologami, terapeutami na temat bardzo pogłębiający się w ostatnim czasie: cyberprzemocy, hejtu wśród dzieci
i młodzieży, a nawet i dorosłych, uzależnienia od Internetu, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, profilaktyka na rzecz osób starszych, zły dotyk oraz spotkanie warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkania będą również się odbywać cyklicznie w okresie od grudnia 2021 do maja 2022. Spotkań zorganizujemy 8 z udziałem profesjonalnych terapeutów – prowadzących w danej dziedzinie psychologii. Spotkania będą trwały po dwie godziny, odbędą się w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie – skierowane do różnych grup wiekowych. Każda z prelekcji będzie dotyczyła innego tematu. Prelekcja z elementami warsztatu pracy.
 
Autor tekstu: Katarzyna Faliszewska
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *