Działania Stowarzyszenia Muzycznego „Bis”doceniane.

W roku 2023 Stowarzyszenie Muzyczne „Bis” otrzymało kolejne dofinansowania na realizację zadań publicznych. Są to środki zarówno z Gminy Wschowa jak i z Powiatu Wschowskiego.

Stowarzyszenie Muzyczne „Bis” przy współpracy z dyrygentem Orkiestry MAESTOSO CKiR Wschowa, Remigiuszem Kuropką przygotowało oferty na konkursy ogłoszone przez Miasto i Gminę Wschowa oraz Powiat Wschowski. Łącznie zostało złożonych 6 ofert: cztery do gminy, dwie do powiatu. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację czterech zadań z Gminy Wschowa w łącznej kwocie 16 000,00 zł oraz jednego zadania z Powiatu Wschowskiego w kwocie 2 000,00 zł.

Do końca 2023 roku będziemy realizować następujące zadania :

z Gminy Wschowa:

„Maszerujmy po Wschowie- warsztaty z musztry paradnej i maszerowania” Nabór do udziału w realizacji zadania jest już rozpoczęty i potrwa do końca kwietnia 2023. .Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł.

„Muzyczna Wschowa cz.II” To cykl koncertów, które tym razem odbędą się na terenach wiejskich naszej gminy. Będą to cztery koncerty. Tu zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i gminy Wschowa do udziału w tych wydarzeniach. Kwota dofinansowania to 5 000,00 zł

„Doposażenie Ogniska Muzycznego” to projekt dofinansowany kwotą 5 000,00 zł i wynikiem realizacji tego zadania będzie zakup instrumentu muzycznego na wyposażenie ogniska muzycznego działającego przy stowarzyszeniu. Zakup kolejnych niezbędnych instrumentów pozwala nam na spełnianie marzeń dzieci i młodzieży uczących się w ognisku a także grających w Orkiestrze MAESTOSO Wschowa.

„Edukacja muzyczna” to zadanie, które da możliwość osobom chętnym na pobieranie nieodpłatnej nauki gry na wybranym przez siebie instrumencie muzycznym. Nabór jest już rozpoczęty i potrwa do końca kwietnia 2023. Zapraszamy dzieci młodzież a nawet dorosłych do skorzystania z naszej oferty. Zadanie dofinansowane w kwocie 5 000,00 zł.

z Powiatu Wschowskiego:

„Edukacja muzyczna” zadanie to również polega na udzielaniu nieodpłatnych lekcji gry na wybranym instrumencie. Zachęcamy do zgłaszania się. Rekrutacja rozpoczęta, potrwa do końca kwietnia 2023. Kwota dofinansowania to 2 000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *